AGRIBANK - DOANH NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM (UNDP xếp hạng năm 2007)
Thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2019.
Skip Navigation Links
Trang chủ
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụExpand Sản phẩm dịch vụ
Tỷ giá ngoại tệ
Biểu phí dịch vụ
Địa chỉ liên hệ
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
Xem chi tiết...
LOẠI  GIÁ MUA GIÁ BÁN
USD 22,460.00 22,510.00
SGD 15,986.00 16,136.00
NOK 2,727.00 2,771.00
JPY 189.42 191.30
HKD 2,892.00 2,938.00
GBP 35,300.00 35,632.00
EUR 25,926.00 26,210.00
CHF 23,893.00 24,167.00
CAD 16,856.00 17,006.00
AUD 15,966.00 16,166.00
DKK 3,459.00 3,527.00
Dự thưởng 60 năm thành lập ngành Thẻ ATM Agribank SPDV Cho vay AgriBank
 
QUY TRÌNH VAY VỐN

I- Khách hàng có nhu cầu vay vốn đến Phòng tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp nơi cư trú mang theo các loại giấy tờ sau :

1- Đối với doanh nghiệp :

- Quyết định thành lập doanh nghiệp ( đối với Doanh nghiệp Nhà nước ).

- Điều lệ doanh nghiệp ( trừ doanh nghiệp tư nhân ).

- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, quyết định công nhận ban quản trị, chủ nhiệm HTX.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở KH và đầu tư cấp; các Giấy đăng ký thay đổi (nếu có).

- Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập .

- Giấy chứng nhận mã số thuế.

- Văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật (nếu có).

- Giấy phép đầu tư ( đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ).

- Giấy phép hành nghề (nếu có).

- Giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu (nếu có ).

- Giấy tờ về tài sản của doanh nghiệp hoặc tài sản của cá nhân bảo lãnh cho doanh nghiệp.

- Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất liền kề ( nếu có ) , gồm :

+ Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

+ Báo cáo kiểm toán (nếu có)

2- Đối với hộ gia đình, cá nhân :

- Giấy chứng minh nhân dân .

- Các giấy tờ chứng minh nơi cư trú ( hộ khẩu, giấy đăng ký tạm trú )

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; các Giấy đăng ký thay đổi (nếu có).

- Giấy tờ về tài sản của hộ gia đình, cá nhân .

II- Cán bộ tín dụng sẽ đến nơi ở, nơi sản xuất, kinh doanh của khách hàng để thẩm định dự án SXKD, tài sản thế chấp.

III- Nếu khách hàng đủ điều kiện vay vốn : cán bộ tín dụng sẽ hướng dẫn khách hàng lập bộ hồ sơ vay vốn gồm có :

- Giấy đề nghị vay vốn

- Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ .

- Hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh ( có đầy đủ chữ ký của người đồng sở hữu tài sản )

- Hợp đồng tín dụng

- Hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo.

IV- Khách hàng đến ngân hàng để nhận lại hồ sơ đi:

- Chứng thực tại UBND xã, phường, thị trấn hoặc chứng nhận tại Phòng công chứng Nhà nước .

- Đăng ký thế chấp, bảo lãnh:

+ Nếu tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: đăng ký tại Văn phòng đăng ký thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị (nếu là cá nhân, hộ gia đình) hoặc văn phòng đăng ký thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu là doanh nghiệp).

+ Nếu tài sản là tài sản khác: đăng ký tại Trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm, tài sản của Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ tư pháp.

V- Sau khi Chứng thực và đăng ký giao dịch đảm bảo xong, khách hàng mang hồ sơ đến ngân hàng để nhận tiền vay


>Trở về trang trước< >Về đầu trang<

 
Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ tại:
Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn TÂY NINH
Địa chỉ: 468 Cách Mạng Tháng 8 - Phường III - Thị Xã - Tây Ninh
Địa chỉ Email: tnagribank@hcm.vnn.vn hoặc các chi nhánh trực thuộc
INTERNET BANKING
WESTERN UNION
AgriBank
International Payments
 
2007-Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn TÂY NINH
Địa chỉ: 468 Cách Mạng Tháng 8 Thị Xã Tây Ninh
Fax: 066.3822313 - Email: tnagribank@hcm.vnn.vn