AGRIBANK - DOANH NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM (UNDP xếp hạng năm 2007)
Thứ bảy ngày 4 tháng 7 năm 2015.
Skip Navigation Links
Trang chủ
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụExpand Sản phẩm dịch vụ
Tỷ giá ngoại tệ
Biểu phí dịch vụ
Địa chỉ liên hệ
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
Xem chi tiết...
LOẠI  GIÁ MUA GIÁ BÁN
USD 21,775.00 21,835.00
SGD 16,060.00 16,196.00
NOK 3,671.00 3,747.00
JPY 176.05 177.54
HKD 2,700.00 2,741.00
GBP 33,900.00 34,178.00
EUR 23,960.00 24,200.00
CHF 22,868.00 23,102.00
CAD 17,250.00 17,388.00
AUD 16,582.00 16,758.00
DKK
Dự thưởng 60 năm thành lập ngành Thẻ ATM Agribank SPDV Cho vay AgriBank

TỶ GIÁ MUA BÁN NGOẠI TỆ
Đến ngày:  

LOẠI NGOẠI TỆ TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
TIỀN MẶT CHUYỂN KHOẢN
USD 21,770.00 21,775.00 21,835.00
SGD 15,996.00 16,060.00 16,196.00
NOK 3,671.00 3,747.00
JPY 175.35 176.05 177.54
HKD 2,700.00 2,741.00
GBP 33,696.00 33,900.00 34,178.00
EUR 23,864.00 23,960.00 24,200.00
CHF 22,778.00 22,868.00 23,102.00
CAD 17,180.00 17,250.00 17,388.00
AUD 16,515.00 16,582.00 16,758.00
DKK 
Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ tại:
Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn TÂY NINH
Địa chỉ: 468 Cách Mạng Tháng 8 - Phường III - Thị Xã - Tây Ninh
Địa chỉ Email: tnagribank@hcm.vnn.vn hoặc các chi nhánh trực thuộc
INTERNET BANKING
WESTERN UNION
AgriBank
International Payments
 
2007-Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn TÂY NINH
Địa chỉ: 468 Cách Mạng Tháng 8 Thị Xã Tây Ninh
Fax: 066.3822313 - Email: tnagribank@hcm.vnn.vn